Säkerhetspodcasten

Detta är det elfte intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket Jesper och Peter intervjuar David Jacoby, säkerhetsexpert på Kaspersky, senast uppmärksammad för hans hackande av sitt smarta hem.

Direct download: Sec-t_david_jakobi_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 8:51pm CEST