Säkerhetspodcasten

Detta är det andra intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket Mattias Jidhage intervjuar Justin Searle, en av talarna på Blackhat EU 2013. Justin Searle är en penetrationstestare som fokuserar främst på styrsystem för infrastruktur (SCADA) och Smart Grid.

Direct download: JustinSearle.mp3
Category:general -- posted at: 7:51pm CEST