Säkerhetspodcasten

Detta är det tredje intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten i vilket panelen intervjuar Mario Heiderich, en säkerhetsresearcher och pentester som bland annat ligger bakom mXSS och många andra klientsidesårbarheter.

Direct download: marioheiderich.mp3
Category:general -- posted at: 1:22pm CEST