Säkerhetspodcasten

Detta är det sjunde intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar Domain-Driven security och mycket annat med Dan Bergh Johnsson. Inspelat på Omegapoints kompetenskonferens under hösten 2013.

Direct download: sakpodcast_dbj_cut_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 2:05pm CEST