Säkerhetspodcasten

Detta är det tjugofjärde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen är tillbaka i studion för att fira podcastens ettårsjubileum. Vi diskuterar årets största säkerhetshändelser och berättar om våra respektive vägar in i säkerhetsvärlden.

Direct download: Jubileumsavsnitt.mp3
Category:general -- posted at: 9:54am CEST