Säkerhetspodcasten

Pilotavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar format, bestämmer namn och presenterar sig själva. För mer info och kontakt se http://www.sakerhetspodcasten.se eller kontakt@sakerhetspodcasten.se.

Direct download: Sakerhetspodcasten_1_-_Pilot.mp3
Category:general -- posted at: 7:15pm CEST