Säkerhetspodcasten

Detta är avsnitt tretton av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar Rikards nya Nexus, Bitcoin-debaklet, stulen källkod, veckans nyheter och mycket mer!

Direct download: Sakpodcasten13ostrukt.mp3
Category:general -- posted at: 12:12am CEST