Säkerhetspodcasten

Detta är det fjortonde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen och en hemlig gäst diskuterar veckans säkerhetsnyheter.

Direct download: Ostrukturerat_v21.mp3
Category:general -- posted at: 9:22pm CEST