Säkerhetspodcasten

Panelen diskuterar IT-Forensik och gräver ner sig i frågor som: "Kan raderade filer återskapas?", "Hur arbetar en IT-Forensiker i en utredning?", "Vilka verktyg används inom IT-Forensiken?" och många fler.

Direct download: podcast5FINAL.mp3
Category:general -- posted at: 11:58am CEST