Säkerhetspodcasten

Avsnitt nio av säkerhetspodcasten, I vilket panelen diskuterar Smarta Hem, hackade värmepannor och Rikards fruktlösa kommunikation med golvvärmaren.

Direct download: Podcast9smartahem.mp3
Category:general -- posted at: 8:11pm CEST