Säkerhetspodcasten

Panelen diskuterar den senaste tidens nyheter, bland annat Gunnebo, Bring Your Own Island, NAT Slipstreaming och the return of the Ping of Death.

Direct download: 2020-11-04_Sakerhetspodcasten_Ostrukt.mp3
Category:general -- posted at: 12:20pm CEST