Säkerhetspodcasten

I dagens avsnitt är vi lite extra ostrukturerade och snackar lite Solarwinds, cache-problem hos Klarna och en hel del om olika grundämnen.

Direct download: 2021-06-02_Sakerhetspodcasten.mp3
Category:general -- posted at: 6:54pm CEST