Säkerhetspodcasten

Detta är avsnitt 21 av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar den senaste tidens nyheter, bland annat hackningen av Mt Gox med flera, Apples senaste stora fail, och mycket mer. Inspelat torsdagen den trettonde mars, 2013.

Direct download: Ostrukturerat_v11_2014_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 8:14pm CEST