Säkerhetspodcasten

I dagens ostrukturerade avsnitt går vi hårt åt bolag på A. Närmare bestämt diskuterar panelen sårbarheter hos Apple, Azure och AWS.

Direct download: 2021-09-22_Sakerhetspodcasten_Ostrukt.mp3
Category:general -- posted at: 11:05am CEST