Säkerhetspodcasten

Hur hanterar man risker som är väldigt osannolika, men vars negativa påverkan kan vara extrem? Det är frågan vi försöker tackla i dagens avsnitt om asymptotiska risker.

Direct download: 2021-09-22_Asymptotiska_Risker.mp3
Category:general -- posted at: 10:08am CEST