Säkerhetspodcasten

I dagens avsnitt diskuterar vi Log4Shell, vår tids kanske värsta och mest spridda sårbarhet.

Direct download: 2021-12-15_Log4Shell.mp3
Category:general -- posted at: 3:46pm CEST