Säkerhetspodcasten

I dagens avsnitt gräver panelen ner sig i det spännande och skrämmande ämnet ransomware, den moderna tidens största skräck för många bolag och myndigheter.

Direct download: 2021-11-17_Ransomware.mp3
Category:general -- posted at: 10:41am CEST