Säkerhetspodcasten

Detta är det tjugoandra ordinarie avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar the tools of the trade, med andra ord vilka verktyg som man med fördel använder i det dagliga säkerhetsarbetet.

Direct download: Sakpodcasten_Verktyg_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 1:05pm CEST