Säkerhetspodcasten

Detta är det tjugofjärde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar malware, närmare bestämt Flame, Duqu, Stuxnet och Gauss.

Direct download: sakpv15_us_malware_-_v2_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 7:53pm CEST