Säkerhetspodcasten

Detta är det tjugofemte avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen sitter och glassar vid en pool i Turkiet och diskuterar årets första upplaga av Omegapoints Kompetenskonferens.

Direct download: sakpodcast_bodrum_mixdown_2.mp3
Category:general -- posted at: 10:05am CEST