Säkerhetspodcasten

Detta är det tjugonionde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen förbereder sig för semester i solen, diskuterar TrueCrypt, Microsofts övertagande av No-IP domäner, kör en kort recap på Sans SEC560 och mycket mer.

Direct download: Sommar_2014_2_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 2:54pm CEST