Säkerhetspodcasten

Detta är det trettiofjärde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar säkerhet i mobilappar. Vi går igenom allt från penetrationstestande av appar till mobila malware och mycket mer!

Direct download: Sakpodcasten_v41_Mobilappar_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 10:29am CEST