Säkerhetspodcasten

Detta är ett extra bonusavsnitt av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen intervjuar tre intressanta människor varav två (Blokker,Sjöström) kommer från FRA (Försvarets Radioanstalt) och den tredje jobbar med penetrationstester på 2Secure. För mer information och kontakt se sakerhetspodcasten.se eller kontakt@sakerhetspodcasten.se

Direct download: IntervjuavsnittetLOUD.mp3
Category:general -- posted at: 10:30am CEST

1