Säkerhetspodcasten

Detta är avsnitt sju (eller åtta) av säkerhetspodcasten, i vilket podcastpanelen diskuterar säkerhetshål i Ruby On Rails, Java och i Türktrusts certifikatshantering, och mycket mer. 

Direct download: podcast8.mp3
Category:general -- posted at: 3:05pm CEST

1