Säkerhetspodcasten

Detta är det tjugonde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen (minus Rikard) diskuterar den senaste tidens nyheter, bland annat vad som gör ett hack olagligt, huruvida Cicada 3301 är ett spel, och mycket mer!

Direct download: v7_2014_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 10:49pm CEST

1