Säkerhetspodcasten

Detta är det åttonde intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket Johan, Peter och Mattias intervjuar Per Thorsheim, grundaren till Passwordscon.

Direct download: sakpodcasten_owasp_lo_senord_18-02-14_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 10:15am CEST

1