Säkerhetspodcasten

Detta är det tjugotredje ordinarie avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar den senaste tidens nyheter, tar frågor från lyssnarna och planerar Hunks of Security-kalendern.

Direct download: sakpv15_ostrukturerat_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 2:57pm CEST

1