Säkerhetspodcasten

Detta är det tjugosjätte avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar Heartbleed, den senaste IE buggen, hur man stänger ned flygtrafiken med en integer overflow och mycket mer.

Direct download: SakerhetspodcastenOstrukturerad20140507-mix2-3.mp3
Category:general -- posted at: 9:40pm CEST

1