Säkerhetspodcasten

Detta är det tjugoåttonde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar bland annat Rikards upplevelse på Hack In the Box EU, säkerheten i Samsung Smart TV, XSS i Tweetdeck och mycket mer.

Direct download: sakpodcasten_v24_2014_-_ostrukt_mixdown_2.mp3
Category:general -- posted at: 10:17am CEST

1