Säkerhetspodcasten

Detta är det nionde intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket Rikard ställer upp med en intervju från Hack In The Box Amsterdam 2014 med Dominic White (@singe) CTO på SensePost. De pratar om Dominics nya verktyg "Big Iron Recon and Pwnage" eller BIRP som kan användas för att granska stordatorapplikationer som använder TN3270 och vad man kan hitta på med det.

Direct download: DomWhiteHITBCleanUp2_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 1:23pm CEST

1