Säkerhetspodcasten

Detta är det trettionde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen svarar på frågor från er lyssnare! Vi pratar Diginotar, Bug Bounties, David Guettas USB-minne, LibreSSL och mycket mer.

Direct download: sakpodcasten_v24_2014_-_QnA_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 3:36pm CEST

1