Säkerhetspodcasten

Detta är det fyrtionde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar den senaste tidens nyheter, bland annat Panda antivirus som försökte äta sig själv, Lenovos Superfish, nya attacker mot SSL och mycket mer.

Direct download: sak2015v11-ostrukturerat_mixdown_16lufs.mp3
Category:general -- posted at: 10:26am CEST

1