Säkerhetspodcasten

Detta är det fyrtioandra avsnittet av säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar den senast tidens nyheter.

Direct download: sakp2105v24_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 5:46pm CEST

1