Säkerhetspodcasten

I dagens avsnitt pratar podcastens flygande reporter Robin von Post med Security Fests två keynotes Shira Shamban och Dave Lewis om deras respektive föredrag. Mycket nöje!

Direct download: 2019-05-24_SecurityFest.mp3
Category:general -- posted at: 10:50am CEST

1