Säkerhetspodcasten

I dagens avsnitt diskuterar panelen bland annat Solarwinds, Phishing-attacker med morsekod, mordförsök i SCADA-system och en ny supply-chain attack.

Direct download: Sakerhetspodcasten_2021-02-10.mp3
Category:general -- posted at: 10:15am CEST

1