Säkerhetspodcasten

I dagens avsnitt diskuterar vi Schrems II-domen, vad är bakgrunden och vilka effekter av den har vi redan sett och kan vänta oss framöver.

Direct download: Schrems_2021-02-10.mp3
Category:general -- posted at: 10:04am CEST

1