Säkerhetspodcasten

I dagens avsnitt har vi en speciell gäst, Anne-Marie Eklund Löwinder, för att prata om den sista tidens nyheter. Bland annat pinsamheter hos Cellebrite, ännu mer pinsamheter hos Skolplattformen, och stökiga commits i Minnesota.

Direct download: 2021-05-07_Ostrukt.mp3
Category:general -- posted at: 12:32pm CEST

1