Säkerhetspodcasten

Panelen går igenom den senaste tidens säkerhetsnyheter.

Direct download: 2022-05-11_Ostrukt.mp3
Category:general -- posted at: 4:23pm CEST

I dagens avsnitt gräver vi ner oss i gamla buggar och nya nyheter. Vi diskuterar de senaste Spring-sårbarheterna och nämner även lite oreda som dykt upp i OpenSSL och Zlib.
Direct download: 2022-04-07_Sakerhetspodcasten.mp3
Category:general -- posted at: 9:56am CEST

I dagens avsnitt diskuterar vi cyberaspekterna på kriget i Ukraina och spekulerar kring följande frågeställningar: Vad vet vi om vilka operationer som utfördes innan krigets början? Har cyberattacker ingen plats när man övergått till konventionell krigsföring? Hur har anonymous och andra lösa grupperingar agerat? Vart kommer detta leda framöver?

Direct download: 2022-03-16_Sakerhetspodcasten.mp3
Category:general -- posted at: 1:20pm CEST

I denna veckans avsnitt går panelen igenom den senaste tidens säkerhetsnyheter.

Direct download: 2022-03-09_Sakerhetspodcasten_ostrukt.mp3
Category:general -- posted at: 12:11am CEST

Det är dags att gå igenom förra årets briljanta spaningar och se hur hur det gick för oss, samt givetvis skåda djupt in i kristallkulan inför 2022.
Direct download: 2022-01-12_NyarY2K21.mp3
Category:general -- posted at: 1:33pm CEST

Detta är del två av ett antal intervjuavsnitt genomförda under säkerhetskonferensen Sec-T i Stockholm 2021.

Direct download: sec-t_2021_part2.mp3
Category:general -- posted at: 6:35pm CEST

Peter, Mattias och Rikard går igenom den senaste tidens säkerhetsnyheter.

Direct download: 2022-01-12_Ostrukt.mp3
Category:general -- posted at: 4:24pm CEST

I dagens avsnitt gräver panelen ner sig i det spännande och skrämmande ämnet ransomware, den moderna tidens största skräck för många bolag och myndigheter.

Direct download: 2021-11-17_Ransomware.mp3
Category:general -- posted at: 10:41am CEST

1