Säkerhetspodcasten

I dagens avsnitt gör vi en recap på årets SecurityFest, diskuterar HertzBleed och GhostTouch, och lite annat smått och gott.

Direct download: 2022-06-15_Ostrukturerat.mp3
Category:general -- posted at: 12:08pm CEST

1