Säkerhetspodcasten

Avsnitt tio av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar Windows XPs tioårsjubileum, spekulerar kring Twitters stulna lösenord, söker upp privata nycklar i GitHub, och mycket mer.

Direct download: pod10ostrukt5feb.mp3
Category:general -- posted at: 1:54pm CEST

Avsnitt nio av säkerhetspodcasten, I vilket panelen diskuterar Smarta Hem, hackade värmepannor och Rikards fruktlösa kommunikation med golvvärmaren.

Direct download: Podcast9smartahem.mp3
Category:general -- posted at: 8:11pm CEST

1