Säkerhetspodcasten

I dagens avsnitt gräver vi djupt i ämnet containers. Hur fungerar moderna lösningar baserade på kubernetes, docker etc och hur påverkar deras användande säkerheten?

Direct download: 2020-06-24_Containers.mp3
Category:general -- posted at: 4:21pm CEST

1