Säkerhetspodcasten

Detta är det fyrtionde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar den senaste tidens nyheter, bland annat Panda antivirus som försökte äta sig själv, Lenovos Superfish, nya attacker mot SSL och mycket mer.

Direct download: sak2015v11-ostrukturerat_mixdown_16lufs.mp3
Category:general -- posted at: 10:26am CEST

Detta är det fjortonde intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket Peter och Jesper intervjuar @Snare på Sec-T 2014. De diskuterar Thunderbolt DMA-Attacker och mycket mer. Reklam: Swehack har en CTF som går av stapeln den 20e mars. Läs mer på 2015.swectf.se.

Direct download: sec-t-snare-mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 1:41pm CEST

1