Säkerhetspodcasten

Detta är det nittonde ordinarie avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen (minus Johan som är hemma med ryggskott) diskuterar den senaste tidens nyheter, fler upptåg från NSA, vikten av att göra backups och vad som har hänt under julhelgen.

Direct download: sakpodcasten_v2_2014_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 1:05pm CEST

1