Säkerhetspodcasten

Vi går igenom den senaste tidens nyheter. Ämnen som diskuteras är bland annat: Microsoft Azure, Microsoft CryptoAPI, Jeff Bezos, TeamViewer.

Direct download: 2020-02-05_Sakerhetspodcasten_-_ostrukturerat.mp3
Category:general -- posted at: 10:04am CEST

1