Säkerhetspodcasten

Detta är avsnitt tolv av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen gräver djupt i det fantastiska ämnet webbsäkerhet. Vi diskuterar session hijacking, cross site scripting, CSRF, tvåfaktors-autentisering, lösenordslagring och mycket mer!

Direct download: Podcast11webbsakerhet.mp3
Category:general -- posted at: 2:20pm CEST

1