Säkerhetspodcasten

Hur ska man som IT-Säkerhetschef arbeta i utvecklingsbolag 2021? Hur vill du använda dina resurser? Vad köper du in? Vad bygger du internt? Vad prioriterar du först och hur stor %-andel lägger du på vad? Dessa frågor och fler försöker panelen tackla i dagens avsnitt.

Direct download: 2021-04-07_PrioITchefMellanStortBolag.mp3
Category:general -- posted at: 2:44pm CEST

I dagens avsnitt diskuterar panelen den senaste tidens stora säkerhetsnyheter.

Direct download: 2021-04-07_Sakerhetspodcasten_ostrukt.mp3
Category:general -- posted at: 12:27pm CEST

1