Säkerhetspodcasten

I dagens avsnitt diskuterar vi den senaste tidens nyheter, bland annat Solarwinds, Parler-hacket, Ubuquiti-breachen och sidechannelattacker mot Google Titan.

Direct download: 2021-01-13_Sakerhetspodcasten_ostrukt.mp3
Category:general -- posted at: 11:17am CEST

1