Säkerhetspodcasten

Detta är det trettiofjärde avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar säkerhet i mobilappar. Vi går igenom allt från penetrationstestande av appar till mobila malware och mycket mer!

Direct download: Sakpodcasten_v41_Mobilappar_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 10:29am CEST

Detta är det tolfte intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket Jesper och Peter intervjuar Mathias "Avlidienbrunn" Karlsson. Det snackas säkerhet i webramverk, framförallt Angular JS, och klientsäkerhet i allmänhet.

Direct download: Sec-t_Avlidienbrun_Angularjs_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 5:26pm CEST

Detta är det elfte intervjuavsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket Jesper och Peter intervjuar David Jacoby, säkerhetsexpert på Kaspersky, senast uppmärksammad för hans hackande av sitt smarta hem.

Direct download: Sec-t_david_jakobi_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 8:51pm CEST

1