Säkerhetspodcasten

I dagens avsnitt gräver vi ner oss i sårbarhetsklassen SSRF, eller Server Side Request Forgeries. Hur fungerar de, hur utnyttjas de, och hur kan man skydda sig?

Direct download: 2020-10-07_Sakerhetspodcasten-SSRF.mp3
Category:general -- posted at: 6:57pm CEST

I dagens avsnitt diskuterar panelen minus Johan den senaste tidens nyheter.

Direct download: 2020-10-07_Sakerhetspodcasten_Ostrukt.mp3
Category:general -- posted at: 10:57am CEST

1