Säkerhetspodcasten

Detta är det tjugoandra ordinarie avsnittet av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar the tools of the trade, med andra ord vilka verktyg som man med fördel använder i det dagliga säkerhetsarbetet.

Direct download: Sakpodcasten_Verktyg_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 1:05pm CEST

Detta är avsnitt 21 av Säkerhetspodcasten, i vilket panelen diskuterar den senaste tidens nyheter, bland annat hackningen av Mt Gox med flera, Apples senaste stora fail, och mycket mer. Inspelat torsdagen den trettonde mars, 2013.

Direct download: Ostrukturerat_v11_2014_mixdown.mp3
Category:general -- posted at: 8:14pm CEST

1